Työsuojelu ja - hyvinvointi

                      

Työhyvinvoinnin tavoitteena  on pitää työntekijät  terveinä ja työkykyisenä koko työuran ajan.

Työsuojelu ja työturvallisuus

Työnantajan pitää järjestää työpaikalla työsuojelu. Työsuojelu sisältää kaikki ne asiat, joiden tavoitteena on työntekijän terveyden suojaaminen ja hyvinvoinnin edistäminen työssä. Työsuojelun tavoite on, että työntekijät pysyvät terveenä ja voivat hyvin.

Työsuojeluun kuuluu myös se, ettei ketään saa kiusata eikä syrjiä työpaikalla. Puhutaan henkisestä työsuojelusta: jokaisella on oikeus olla hyvä ja turvallinen olo töissä.

Mitä työsuojelu on käytännössä

Jos käytät työssäsi koneita tai kemikaaleja, työnantajan on opetettava tarkasti, miten niitä käytetään oikein. Esimerkiksi seuraavat asiat on hyvä tietää:

    * Mistä koneen virta pannaan päälle
    * Millainen koneen ääni on, kun se toimii oikein
    * Miten virta katkaistaan hätätilanteessa
    * Oikeat kulkureitit
    * Miten varot kuumaa höyryä ja liukastumista
    * Keneltä voi pyytää apua

 

Työhön perehdyttäminen:

Työnantaja vastaa siitä, että kaikki voivat tehdä työtä turvallisesti. Uudelle työntekijälle pitää järjestää perehdytys työpaikkaan. Perehdytys tarkoittaa työnantajan velvollisuutta opettaa kaikille työntekijöille oikeat työtavat ja näyttää, mikä voi olla vaarallista tällä työpaikalla.

Työnantajalla on vastuu siitä, että hän opettaa ja neuvoo. Sinun velvollisuutesi on opiskella turvallisuusasiat. Sinun täytyy opetella tekemään työsi ja kysyä, jos olet epävarma. Se että osaat tehdä työsi oikein ja huolellisesti, on osa ammattitaitoasi.

Sinun pitää tehdä työ niin kuin sinulle on neuvottu. Sinun pitää aina kertoa, jos jotain menee rikki tai sattuu muu vahinko. Älä tee työtä rikkinäisillä koneilla. Jos työ on hyvin vaarallista, voit kieltäytyä siitä.