Talkoot on ohi

29.5.2020


https://www.jhl.fi/2020/05/28/talkoot-on-ohi-tallainen-on-kikyton-kunta-alan-virka-ja-tyoehtosopimus/